Als het leven veel pijn doet (2008)

Boek met als ondertitel: ‘achterblijven na zelfdoding’ met verhalen van nabestaanden na zelfdoding. Auteur Harry de Bock is counsellor.

Om alles wat er niet meer is (2008)

Boek met verhalen van jongeren over hun ervaringen met zelfdoding aangevuld door tips en gedichten ter ondersteuning van andere jongeren met eenzelfde ervaring. Onder redactie van Riet Fiddelaers-Jaspers, rouwdeskundige en Monique van ’t Erve, consulent nabestaanden zelfdoding.

Ik heb geen toekomst, zei ze (2006)

Boek met als ondertitel ‘suïcide en de gevolgen voor nabestaanden’, waarin nabestaanden na zelfdoding hun verhaal vertellen: ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen. Auteur Elly den Herder-Michielsen zelf ook nabestaande van zelfdoding, is psychologe/geestelijke verzorger.

Verlies door suïcide (2005)

Boek waarin nazorg aan nabestaanden van zelfdoding en professionele begeleiding bij rouw centraal staan. Het bevat oefeningen en schema’s waarmee o.a. inzicht in rouwreacties en behoeften aan steun en hulp in kaart gebracht kunnen worden.

De nacht is nabij (2001)

Boek met als ondertitel: ‘naar een beter begrip van het verschijnsel zelfmoord’. Het wetenschappelijk perspectief op zelfdoding afgewisseld met eigen ervaringen. Vertaling van het boek: ‘Night Falls Fast. Understanding Suicide’. Auteur: Kay Redfield Jamison is psychiater en ervaringsdeskundige

En hoe nu verder? (1997)

Boek met als ondertitel: ‘verliesverwerking bij zelfdoding’, bevat 12 verhalen van nabestaanden na zelfdoding. Verschillende perspectieven komen aan de orde: ouders, echtgenoten, familieleden en vrienden. Doel is het bieden van troost en hulp aan andere nabestaanden. Auteur: Ellen van Monsjou-Krijger, in opdracht van de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross.