Toen was het stil

Platvorm voor nabestaanden zelfdoding. Hier kun je terecht voor meer informatie en voor organisaties die steun bieden of lotgenotencontact. Kennis over rouwen. En je kunt op het forum je verhaal doen, om steun te ontvangen van mensen die ongeveer weten wat je doormaakt.

Stil geweest

Hier vind je de verhalen van jongeren die een dierbare hebben verloren aan zelfdoding. Informatie over het omgaan met deze gevoelens. Je kunt kijken naar en lezen over mensen die hetzelfde meemaakten als jij. En je vindt adressen waar je, als je dat wilt, hulp kunt vinden.

Stichting Hey Pa

De Stichting heeft als missie om zoveel mogelijk mensen te helpen die met zelfdoding te maken hebben gehad om meer geluk te laten ervaren en alles uit het leven te halen van er nog inzit.

Suïcide Preventie Centrum

Het SPC wil zich inzetten om mensen die zelf te maken hebben (gehad) met suïcidaliteit te ondersteunen in hun herstel, door middel van een gespecialiseerd aanbod passend bij de wensen en behoeften die de betreffende persoon heeft. Daarnaast wil het Suïcide Preventie Centrum zich inzetten om ondersteuning te bieden aan naasten van mensen met suïcidale gedachten en nabestaanden van suïcide.

Werkgroep Verder (België)

De werkgroep biedt voor nabestaanden allerlei mogelijkheden voor verwerking na verlies van een dierbare aan zelfdoding: advies, (online) gespreksgroepen, een online forum en een herinneringssite. Er is ook een webwinkel waar vele brochures, boeken en andere materialen besteld kunnen worden.

Platform nabestaandenzorg

Professionals die zowel emotionele als praktische ondersteuning bieden aan nabestaanden. Deze ondersteuning kan vanaf een week na de uitvaart worden gestart.

Stichting Zorg en Zelfdoding

De stichting organiseert bijeenkomsten (lotgenotencontact) en individuele nazorg voor nabestaanden van zelfdoding en vraagt aandacht voor de zorg en behandeling van mensen die zelfdoding overwegen.

Korrelatie

Psychologen en maatschappelijk werkers van Stichting Korrelatie luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp via chat, telefoon of e-mail. Telefonisch bereikbaar via: 0900 1450 of via 06 138 63 803 uitsluitend voor What’s app contact.

Sensoor

Stichting voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek om via chat, telefoon of e-mail hun zorgen, pijn en verdriet te delen. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767, ook bereikbaar via regionale telefoonnummers terug te vinden op de site.

MIND

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Het is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.