Suïcide Preventie Centrum

Het SPC wil zich inzetten om mensen die zelf te maken hebben (gehad) met suïcidaliteit te ondersteunen in hun herstel, door middel van een gespecialiseerd aanbod passend bij de wensen en behoeften die de betreffende persoon heeft. Daarnaast wil het Suïcide Preventie Centrum zich inzetten om ondersteuning te bieden aan naasten van mensen met suïcidale gedachten en nabestaanden van suïcide.

Werkgroep Verder (België)

De werkgroep biedt voor nabestaanden allerlei mogelijkheden voor verwerking na verlies van een dierbare aan zelfdoding: advies, (online) gespreksgroepen, een online forum en een herinneringssite. Er is ook een webwinkel waar vele brochures, boeken en andere materialen besteld kunnen worden.

Platform nabestaandenzorg

Professionals die zowel emotionele als praktische ondersteuning bieden aan nabestaanden. Deze ondersteuning kan vanaf een week na de uitvaart worden gestart.

Stichting Zorg en Zelfdoding

De stichting organiseert bijeenkomsten (lotgenotencontact) en individuele nazorg voor nabestaanden van zelfdoding en vraagt aandacht voor de zorg en behandeling van mensen die zelfdoding overwegen.

Korrelatie

Psychologen en maatschappelijk werkers van Stichting Korrelatie luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp via chat, telefoon of e-mail. Telefonisch bereikbaar via: 0900 1450 of via 06 138 63 803 uitsluitend voor What’s app contact.

Sensoor

Stichting voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek om via chat, telefoon of e-mail hun zorgen, pijn en verdriet te delen. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767, ook bereikbaar via regionale telefoonnummers terug te vinden op de site.

MIND

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Het is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.

Ivonne van de Ven Stichting

De Ivonne van de Ven Stichting zet zich vanaf 1998 in voor de bevordering van suïcidepreventie verdeeld over vier werkgebieden: de overheid, de professionals in de zorg, verschillende maatschappelijke domeinen, en naasten/ nabestaanden via beleid, projecten en onderzoek.