Ondersteuning in het opnieuw vinden van koers

GROEP NABESTAANDEN VAN SUÏCIDE

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Zaterdag 18 september 10:00 – 13:00 uur 30 euro Online via Zoom (normaliter op locatie in Groningen)

Deze groep is voor mensen die een dierbare hebben verloren door suïcide (of elk ander woord naar keuze). Op verschillende wijzen staan we stil bij de verschillende ‘kleuren’ van rouw. Naast “gesprek” worden andere werkvormen ingezet zoals verhaal, muziek, tekenen en aandachtsoefeningen.

Wanneer en met wie?
We treffen elkaar op zaterdag 18 september 2021 van 10:00 tot 13:00 uur. Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt een vervolg gepland. Vanwege de huidige omstandigheden ontmoeten we elkaar online via Zoom. We hebben ervaren dat dit met een kleine groep goed werkt.
De ochtend wordt begeleid door Johan Vlasma en Anke van Helden uit Groningen. Johan heeft brede ervaring in het werken met mensen rondom transitie en verandering o.a. als coach, trainer en dramatherapeut. Ook is hij ervaringsdeskundige in rouw na suïcide.

Johan: “Rouw is het persoonlijke geheel van reacties op een geleden verlies. Rouw kent een grillig karakter en het kompas wat je voorheen altijd prima kon gebruiken, werkt soms niet of helemaal niet meer. Ik wil erkenning bieden voor dit complexe karakter van rouw en ondersteunen in het opnieuw vinden van koers.”
Anke is ervaren in het begeleiden van mensen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Zij werkt als therapeut, trainer en orthopedagoog vanuit haar eigen praktijk. Voor meer informatie en achtergrond kun je een kijkje nemen op www.ankevanhelden.nl.

De kosten bedragen € 30, deze dienen bij opgave te worden overgemaakt.
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft iedere deelnemer een kort individueel kennismakingsgesprek met Anke.

 

Aanmelden via e-mail   Of bel naar: 06-51034791.