Emergis lotgenotengroep ‘Hoe verder…?’

GROEP VOOR VOLWASSENEN DIE EEN DIERBARE HEBBEN VERLOREN DOOR SUÏCIDE

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Variabel ’s Avonds of ’s middags, tijdstip nader te bepalen Kosteloos In de Zeeuwse regio waar de meeste deelnemers vandaan komen.

In Nederland komen elk jaar ongeveer 2.000 mensen door zelfdoding te overlijden. Dat betekent dat we gemiddeld vijf mensen per dag verliezen. In Zeeland ligt het gemiddelde helaas nog hoger. Voor nabestaanden (familie, vriend, partner) is het verwerken van een dergelijk verlies een moeizaam proces. In de ondersteuningsgroep ‘Hoe verder…?’ van Emergis preventie worden ervaringen besproken met andere nabestaanden na zelfdoding. De groep is bedoeld voor volwassenen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding.

Onbegrip

Als je door zelfdoding iemand verliest die veel voor je heeft betekend, dan sta je vaak verslagen en machteloos. Praten over het verlies kan in de omgeving onbegrip of zelfs weerstanden oproepen. De nabestaanden hebben het idee dat niemand hun gevoelens begrijpt. Zelf hebben ze juist behoefte aan steun en begrip omdat ze met zoveel vragen achterblijven. Het waarom en de daarmee gevoelens van schuld, verdriet en onmacht blijven hen bezighouden.

Hoe verder…?

Deelnemers leren in de lotgenotengroep ‘Hoe verder…?’ omgaan met reacties van hun omgeving. Ze leren hoe ze kunnen omgaan met gevoelens van twijfel, verslagenheid en machteloosheid en hoe ze de draad weer (langzaam) kunnen oppakken. Door de uitwisseling met lotgenoten vinden en geven deelnemers steun en begrip. Verder worden ze geïnformeerd over mogelijke oorzaken van zelfdoding en mogelijkheden voor hulpverlening. Er zijn zes tot acht wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur in een gesloten groep. Tijdens de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij diverse thema’s. Er wordt vooral gebruik gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers worden ingebracht. Het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten staat centraal.