Gespreksgroep nabestaan na zelfdoding

PRO PERSONA: GESPREKSGROEP NABESTAAN NA ZELFDODING

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Vanaf 29 september 2022 Van 14:30 tot 16:30 uur Kosteloos Pro Persona, Arnhem

Iemand in uw naaste omgeving verliezen door zelfdoding is een ingrijpende gebeurtenis. Naast het verdriet om het gemis, roept een zelfdoding talloze vragen op. Veel nabestaanden blijven alleen achter en vinden het moeilijk om over het verlies te praten, omdat zij zich schamen en/of zich schuldig voelen. Daardoor bestaat de kans dat nabestaanden in een sociaal isolement raken. Ook doordat zelfdoding nog een taboe is in onze samenleving.
Voor nabestaanden na zelfdoding is het verwerken van het verlies een moeilijk proces. Nabestaanden na zelfdoding hebben vaak behoefte om met lotgenoten te praten over wat hen is overkomen. Daarom wordt gespreksgroep georganiseerd voor nabestaanden na zelfdoding, waar ervaringen en gevoelens met elkaar kunnen worden gedeeld en besproken.

“Door de groep heb ik zelf meer rust gekregen. Weten dat je niet alleen bent, is een grote steun.”

Voor wie?
Voor u, als u uw partner, kind, ouder, broer/zus, vriend of een andere naaste heeft verloren door zelfdoding. Deze groep is voor inwoners van gemeente Arnhem, Duiven, Lingewaard en Renkum.

Wat leert u?
De groep komt 8 keer bij elkaar. In de eerste bijeenkomst maken de deelnemers kennis met elkaar. De daaropvolgende bijeenkomsten wordt steeds door één van de deelnemers zijn of haar persoonlijke verhaal verteld. Aansluitend hierop worden verschillende thema’s besproken en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Voorbeelden van thema’s:

  • rouwtaken
  • gevoelens van schuld en schaamte
  • omgaan met gedachten en gevoelens
  • de ‘ waarom-vraag’
  • reacties uit de omgeving
  • en er is ruimte voor keuze thema’s

Steun en herkenning vinden bij anderen die hetzelfde hebben meegemaakt is een belangrijk aspect binnen de groep. Deze gespreksgroep is geen therapiegroep.