Lotgenotengroep Rouw Nabestaanden na Zelfdoding

LOTGENOTENGROEP ROUW NABESTAANDEN NA ZELFDODING

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Bij voldoende aanmeldingen start er een groep in het najaar van 2024 Zie de website van Humanitas Utrecht 50 Euro Houten

Het verliezen van een dierbare door zelfdoding is bijzonder ingrijpend. Er kan een periode van veel zorg en angst aan vooraf gegaan zijn; het kan ook plotsklaps zijn gebeurd. Veel nabestaanden blijven achter met vragen waarop niet zomaar, of misschien wel nooit, antwoorden te geven zijn. Daarnaast kunnen gevoelens van o.a. schuld, wanhoop en machteloosheid het leven kleuren. De meeste mensen uit je omgeving kennen deze ervaring niet, wat je een gevoel van eenzaamheid kan geven. Hoe kan je verder? In de ontmoeting met andere nabestaanden ervaar je dat je niet de enige bent die worstelt met vragen en intense gevoelens. Daar een ieder een dierbare is verloren door zelfdoding, is er vanaf het begin veel (h)erkenning en begrip. Door het delen van verhalen, ervaringen en gevoelens, ontvang je niet alleen steun, maar geef je het ook.

Wat kan je verwachten?
Tijdens de bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende thema’s rond rouw en verlies door zelfdoding. Onderwerpen die in de groep aan bod komen zijn onder andere: Wat is er gebeurd? Hoe ga ik om met de vragen waarmee ik ben achtergebleven? Hoe doe ik dat eigenlijk…rouwen? Reacties uit de omgeving. Omgaan met herinneringen. En ook: hoe kan ik goed zorgen voor mijzelf, waar kan ik kracht vinden bij het verdergaan. En vanzelfsprekend gesprekspunten die de deelnemers zelf inbrengen.

Voorafgaand aan de groep zal je worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we je meer informatie geven over de groep en samen kijken of het past bij je verwachtingen. Ook bespreken we met jou of meedoen met de groep op dit moment passend is voor je.

Je kunt je aanmelden als je:

  • je partner, je kind, je ouder, broer of zus door zelfdoding bent verloren
  • en 18 jaar of ouder bent.

Neem gerust contact op voor meer informatie, ook voor de mogelijkheid voor individuele gesprekken met Sylvia van Dort via