Over ons

LEVEN NA ZELFDODING

Astrid van Vugt en Antwan Wiersma leerden elkaar kennen als lotgenoten met een missie. Na het verlies van een dierbare aan zelfdoding besloten zij beiden een steentje bij te dragen om mensen te helpen die met zelfdoding geconfronteerd worden. En met de hoop dat deze hulp uiteindelijk zou bijdragen aan suïcidepreventie. Astrid richtte de Rogier Hulst Foundation op, ter nagedachtenis aan haar zoon en steun aan nabestaanden van zelfdoding. En Antwan nam het initiatief voor Aurora, kennisnetwerk voor zelfdodingspreventie om zijn ervaringen rondom zijn echtgenote in te zetten voor een betere hulpverlening.

 

Logo Rogier Hulst Foundation
De Rogier Hulst Foundation zet zich in voor een mooiere mentale wereld. Daarbij wil zij iets betekenen voor kwetsbare jongeren en ouders, die hun kind verloren als gevolg van zelfdoding. De Foundation is er vanzelfsprekend ook voor broers, zussen en vrienden die iemand op deze manier hebben verloren. Het motto van de Rogier Hulst Foundation voor Lotgenoten is “Samen delen, Samen helen”. https://rogierhulstfoundation.nl/

 

Logo Aurora
Stichting Aurora, kennisnetwerk voor zelfdodingspreventie wil de informatievoorziening rondom suïcidaliteit en zelfdoding verbeteren. Dit doet zij door middel van bevordering van samenwerking en het delen van kennis. Daarbij heeft Aurora extra aandacht voor complementaire zorg en ondersteuning bij existentiële problematiek, waarbij een brede blik op hulpverlening voor alle betrokkenen hoog in het vaandel staat. https://zelfdodingspreventie.nl/