Over ons

LEVEN NA ZELFDODING

Astrid van Vugt en Antwan Wiersma leerden elkaar kennen als lotgenoten met een missie. Na het verlies van een dierbare aan zelfdoding besloten zij beiden een steentje bij te dragen om mensen te helpen die met zelfdoding geconfronteerd worden. En met de hoop dat deze hulp uiteindelijk zou bijdragen aan suïcidepreventie. Astrid richtte de Rogier Hulst Foundation op, ter nagedachtenis aan haar zoon en steun aan nabestaanden van zelfdoding. En Antwan nam het initiatief voor stichting Aurora om zijn ervaring in te zetten voor betere hulpverlening.

Het platform Leven Na Zelfdoding is tot stand gekomen nadat we constateerden dat actuele informatie en passende hulpverlening aan nabestaanden na zelfdoding wel degelijk voor handen is, maar deze nog zeer versnipperd, onzichtbaar en slecht bereikbaar is voor nabestaanden. Samen willen we meer zichtbaarheid geven aan het onderwerp, zodat we andere nabestaanden inspireren en tot steun kunnen zijn in het oppakken van hun leven na zelfdoding.

 

Logo Rogier Hulst Foundation
De Rogier Hulst Foundation zet zich in voor een mooiere mentale wereld. Daarbij wil zij iets betekenen voor kwetsbare jongeren en ouders, die hun kind verloren als gevolg van zelfdoding. De Foundation is er vanzelfsprekend ook voor broers, zussen en vrienden die iemand op deze manier hebben verloren. Het motto van de Rogier Hulst Foundation luidt “Samen delen, Samen helen”. https://rogierhulstfoundation.nl/

 

Logo Aurora
Stichting Aurora verbindt de ervaringskennis van personen en organisaties die betrokken zijn bij zelfdodingspreventie en/of de hulpverlening rond suïcidaliteit. Zij richt zich daarbij zoveel mogelijk op de direct betrokkenen, te weten: nabestaanden, naasten en mensen die zelf suïcidale gedachten en gevoelens kennen of gekend hebben. Dit doet Aurora door het stimuleren van onderlinge ondersteuning en het signaleren en zo nodig helpen ontwikkelen van mogelijkheden voor adequate hulpverlening. Ons kennisnetwerk legt uitdrukkelijk de nadruk op het bieden van (hernieuwd) levensperspectief. https://zelfdodingspreventie.nl/