Peiling naam platform

Naamgeving online informatieplatform voor nabestaanden na zelfdoding

In samenwerking met 113, Slachtofferhulp Nederland, MIND en de Vlaamse Werkgroep Verder werken wij als ‘Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide’ aan een landelijk online informatieplatform. Met als doel nabestaanden na zelfdoding, hun omgeving en professionals die zich met postventie (nazorg) bezig houden te ondersteunen. Hieronder presenteren we je een drietal namen voor dit online platform.

Toelichting: de naam zal gebruikt worden als ‘herkenningspunt’ in social media en voor campagnes, evenementen en dergelijke. Termen als ‘nabestaanden’, ‘zelfdoding’, ‘lotgenoten’ en aanverwante woorden zullen we op een dusdanige manier verwerken in het platform dat mensen via zoekmachines als Google makkelijk toegang krijgen tot de gewenste informatie, onafhankelijk van de hieronder getoonde namen/termen.

Welke naam heeft jouw voorkeur? Je mag er één kiezen.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.

Heel hartelijk bedankt voor het meedenken! De peiling sluit op zondag 21 juli.


Achtergrondinformatie

Logo Coalitie Nabestaandenzorg Suïcide

In de Nederlandse zorg voor nabestaanden van mensen die door zelfdoding overlijden is nog veel te verbeteren. Het aanbod is nu reactief, versnipperd, moeilijk vindbaar en niet landelijk dekkend. Uitgangspunt is zelfredzaamheid terwijl nabestaanden volledig in shock zijn. Daarom hebben wij ons verenigd in een coalitie om landelijk georganiseerde proactieve opvang van de grond te krijgen.

Wij bestaan uit vier nabestaandenorganisaties:

Stichting Aurora  Ivonne van de Ven stichtingRogier Hulst FoundationStichting Zorg & Zelfdoding

En hebben vier partners die ons steunen:

113   Slachtofferhulp Nederland     MIND   Werjgroep Verder


Behoefte(n) nabestaanden

Wij zijn gestart met een onderzoek naar de behoeften van nabestaanden. Dit onderzoek heeft 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met bovenstaande partners begin 2022 afgerond. Uit de peiling blijkt dat nabestaanden direct na het overlijden, in de periode na de uitvaart en in hun rouwproces na verloop van tijd, behoeften aan hulp en steun hebben. Een groot deel van hen (64%) heeft deze echter gemist. Er is zowel behoefte aan praktische hulp als aan informatie, een luisterend oor en begeleiding bij de ervaren emoties. Opties voor professionele begeleiding na het overlijden worden over het algemeen als zinvol zien. Zie de ‘factsheet nabestaandenzorg’ voor meer informatie.


Missie en doel

Onze missie is tijdige, adequate en zorgvuldige ondersteuning van nabestaanden van een overlijden door zelfdoding in de regio waar zij wonen.
Ons doel is om door nabestaanden gewenste ondersteuning dichtbij in de eigen regio te realiseren. Deze ondersteuning kan geïntegreerd zijn binnen de formele en/of informele zorg, is divers en geïnspireerd door goede praktijken uit het buitenland. We vinden het wiel niet opnieuw uit, maar optimaliseren en verbinden bestaande ondersteuningsmogelijkheden waar mogelijk en passend.


Wat voorop staat zijn de wensen en behoeften van de nabestaanden zelf zoals verwoord in de landelijke peiling.