Twee terugblikken

Door Marian van Vliet.Marian van Vliet

Dag van de Nabestaanden van suïcide, zaterdag 19 november 2022

Op de zaterdag 19 november 2022 vond de internationale Dag voor de Nabestaanden plaats. Jaarlijks wordt er in de maand November wereldwijd stilgestaan bij nabestaanden die iemand door zelfdoding hebben verloren. De Coalitie Nabestaandenzorg na Suïcide heeft in samenwerking met 113 op deze dag de première van de documentaire ‘Mijn grote broer’ van Mercedes Stalenhoef vertoond in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht.

Deze bijzondere en soms confronterende documentaire brengt op treffend wijze, het verdriet en ook de onderlinge steun in beeld van de verschillende gezinsleden nadat de oudste zoon uit het gezin plotseling zijn leven heeft beëindigd. Na de voorstelling konden de aanwezigen in gesprek met de filmmaker Mercedes Stalenhoef over haar beweegredenen voor het maken van deze documentaire. Tevens kon Mercedes de vele vragen beantwoorden wat het maken van deze documentaire heeft betekend voor de geportretteerde nabestaanden.

De bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer waardevol en ondersteunend gezien. De film bied de mogelijkheid om open met elkaar het gesprek te kunnen voeren over zelfdoding en over rouw na zelfdoding. Na afloop zijn er door diverse partijen plannen gemaakt voor soortgelijke bijeenkomsten. Nabestaanden en organisaties die met nabestaanden te maken krijgen zoals uitvaartondernemingen, GGD’s en GGZ instellingen zagen de grote meerwaarde om aan hand van de documentaire moeilijke onderwerpen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Shaking Tree Award

Op de dag van de nabestaanden was Antwan Wiersma ook aanwezig. De dag ervoor, op 18 november, heeft hij de Shaking Tree Award van het ministerie van VWS in ontvangst mogen nemen voor zijn inzet voor nabestaanden van zelfdoding. Antwan is initiatiefnemer van stichting Aurora en deze website, daarnaast is hij voorzitter van de Coalitie Nabestaandenzorg na Suïcide.


Themamiddag ‘Ondraaglijk en toch verder’, vrijdag 9 december

Op vrijdagmiddag 9 december organiseerde de Stichting Zorg en Zelfdoding haar jaarlijkse themabijeenkomst in Filmhuis De Fabriek te Zaandam. Tijdens deze middag werd voor de tweede maal de documentaire ‘Mijn grote broer’ van Mercedes Stalenhoef vertoond. Na de film konden de aanwezigen vragen stellen aan de in de film geportretteerde familie, aan Mercedes Stalenhoef en aan Jos de Keijser, klinisch psycholoog, psychotherapeut en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en deskundige op het gebied van complexe rouw.

De vertoning van de film, het nagesprek en de nazit met elkaar is door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Door de openheid van de familie en van Mercedes kwamen vele vragen en verhalen los waar nabestaanden en naastbetrokkenen zich in konden herkennen en waarin zij steun en erkenning konden vinden. Ook waren er veel verdiepende aanvullingen van Jos de Keijser en de familie, over hoe een ieder op zijn eigen individuele wijze rouwt. We stonden stil bij hoe we met deze verschillen om kunnen gaan en hoe we elkaar de ruimte kunnen geven om het eigen individuele proces te doorlopen.

De documentaire “Mijn grote broer” zal eind 2023 in de Nederlandse bioscopen gaan draaien en zal aansluitend ook op televisie (NPO) worden uitgezonden.

Plaats een reactie