Lotgenotencontact via Slachtofferhulp Nederland

brown flower field
Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
3e en 4e kwartaal 2020 Neem contact op met SHN Gratis Amersfoort en Amsterdam (meer volgt als er voldoende aanmeldingen zijn)

Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning aan nabestaanden na zelfdoding. Ons reguliere aanbod bestaat uit psychosociale en praktische ondersteuning gericht op het omgaan met verlies en het vinden van herstel.

Daarnaast biedt SHN lotgenotencontact aan voor nabestaanden na zelfdoding. Deze lotgenotengroepen vinden op verschillende momenten en verspreid over het land plaats. In het 3e en 4e kwartaal starten er bijvoorbeeld groepen in Amersfoort en Amsterdam.

De lotgenotengroepen komen 7 keer bij elkaar en worden begeleid door medewerkers van SHN. De onderwerpen voor de bijeenkomst worden ingevuld door de deelnemers zelf. Hier wordt tijdens een intake gesprek ruimschoots aandacht aan besteed.