Lotgenotengroep: Veerkrachtig Verder

VEERKRACHTIG VERDER MET 8 LOTGENOTENBIJEENKOMSTEN

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Start bij 6 deelnemers op maandag 4 december Tweewekelijks op maandagavond van 19:00 tot 21:15 uur 75 euro ‘De Garage’ te Zutphen

Jacob BosCarien van Geffen

In Zutphen start een tweewekelijkse vaste lotgenotengroep voor nabestaanden na een zelfdoding. Deze is bedoeld voor nabestaanden uit Gelderland, maar ook mensen daarbuiten zijn welkom. Het programma, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng, zal begeleidt worden door Jacob Bos en Carien van Geffen.

Elke bijeenkomst staat een thema centraal zoals bijvoorbeeld:

  • Omgaan met gevoelens;
  • De Waarom vraag;
  • Reacties uit de omgeving;
  • Etc.

We komen acht keer bij elkaar in een vaste samenstelling op maandagavond.
De onkosten voor koffie, thee, gebruik van de accommodatie en materialen bedragen in totaal € 75 p.p.
De bijeenkomsten starten om 19:00 uur met inloop. Om 19:15 uur is de opening, om 21:15 uur wordt er afgesloten.

Nabestaanden kunnen zich telefonisch aanmelden of informatie inwinnen bij Carien van Geffen (06-43769932) of Jacob Bos (06-49779971).