Gespreksgroep voor nabestaanden: Weerklank

WEERKLANK – gespreksgroep voor nabestaanden zelfdoding

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Nader te bepalen Overdag of ’s avonds 350 euro* Praktijk voor Haptotherapie Sentire, Tilburg

Liesbeth Gijsberts

We komen in een kleine groep negen avonden bijeen (tweewekelijks), en spreken daarna nog een keertje verderop in de tijd met elkaar af. De groep kan je op een bijzondere manier steunen in je rouw, waar je je verlies deelt met enkele lotgenoten, en samen stilstaat bij de impact ervan op je eigen doorgaande levensverhaal. Omdat de groep klein is, is er voldoende tijd en ruimte voor ieders persoonlijke verliesverhaal.

Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan:

  • Rouwen, de andere kant van liefde
  • Leven met vragen zonder antwoord
  • Schuldgevoel en andere verwarrende emoties
  • Omgaan met taboe en oordeel
  • Leven met verlies, iets tussen loslaten en vasthouden
  • Kracht- en troostbronnen
  • Gedenken: ik draag je met me mee
  • Zo maken we samen ruimte voor wat je bezighoudt in het hier en nu, vanuit compassie met onszelf en met elkaar.

Vooraf is er een intakegesprek; daarin bekijken we samen of de Weerklank-groep aansluit bij jouw behoefte op dit moment. Je kunt je nu alvast opgeven voor de eerstvolgende rouwgroep Weerklank, voor mensen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. De groep begint zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.

 

 
* Deelname kost 350 euro of een bijdrage naar draagkracht, want geld mag geen belemmering voor deelname vormen.