Samen komen, samen rouwen voor nabestaanden

SAMEN KOMEN, SAMEN ROUWEN

Datum: Tijd: Bijdrage: Locatie:
Elke laatste zaterdag van de maand 11:00 – 14:00 uur Vrijwillige bijdrage Zaandam

Zelfdoding van een dierbare zet het leven op zijn kop, er is een ‘voor’ en een ‘na’. Voor veel nabestaanden is de behoefte groot om over het verlies van een dierbare te praten, maar soms is zo’n gesprek door onbegrip of uit angst niet goed mogelijk: op zelfdoding rust nog vaak een taboe. De Stichting Zorg en Zelfdoding biedt elke laatste zaterdag van de maand ruimte voor zo’n gesprek aan iedereen die daar behoefte aan heeft.
Samen praten over rouw en verlies geeft herkenning en erkenning van het verdriet en biedt de mogelijkheid om samen stil te staan bij vele vragen. Het delen van ervaringen en ieders persoonlijk verhaal geeft inzicht en lering. Herkenning, erkenning zijn belangrijk om de veerkracht te herstellen en door te kunnen gaan met het leven.

Deelname

De maandelijkse bijeenkomsten vinden iedere laatste zaterdag van de maand van 11:00 tot 14:00 uur plaats. Locatie voor de bijeenkomsten: Touwslagerstraat 25, 1501 NL te Zaandam. Aanmelden kan via de website van Zorg en Zelfdoding (met een actuele agenda) of via onderstaande knop.

Voor deelname aan de maandelijkse bijeenkomst vindt eerst een kort kennismakingsgesprek plaats met een van de begeleiders. Voor deelname worden geen kosten in rekening gebracht. Donaties zijn zeer welkom. De stichting draait op vrijwillige inzet. Donaties maken onze activiteiten mogelijk.